سایت گل فروشی آنلاین همراه با دامین به فروش می رسد.

Category Archives: نگهداری گیاهان

روش نگهداری باغچه در پاییز

هرس کردن درختان، زیر و رو نمودن خاک، کود دهی خاک و جلوگیری از رشد کردن علف های هرز همگی از عواملی هستند که برای حیات گیاهان ضروری است. چرا که با این کار جریان شیره ی گیاهی کاهش یافته و به گیاه آسیب کمتری وارد می شود. PH خاک باغچه ی خود را اندازه