سایت گل فروشی آنلاین همراه با دامین به فروش می رسد.

درباره ما

درباره ما

ما تلاش می کنیم تا شما بدون نیاز به وقت گذاشتن و بیرون اومدن توی ترافیک شهری و از هرکجای این کره خاکی بتونید تازه‌ترین گل‌ها را در شهر تهران هدیه دهید و یا در محل خودتون تحویل بگیرید.

ما سعی داریم تا با حذف واسطه‌های غیر‌ضرور فاصله بین دستان باغبان را تا میز شما کوتاه‌تر کنیم، هم شما گل تازه‌تر و هم گیاه با کیفیت‌تر خواهید داشت و هم کمک به افزایش درآمد باغبانان ایرانی خواهد شد (:

بیت تیــــــم

توضیحاتی دلخواه در مورد سایت و کاربردهای آن را میتوان ابنجا قرار داد. توضیحاتی دلخواه در مورد سایت و کاربردهای آن را میتوان ابنجا قرار داد. توضیحاتی دلخواه در مورد سایت و کاربردهای آن را میتوان ابنجا قرار داد.

عضو تیم ما